8:08 ч.

(0) Comments

Танини (Дъбилни вещества)

Unknown

Танините са полимерни фенолни съединения с молекулно тегло от 1000 до 5000 . Те са широко разпространени в растенията , но особено богати на тези вещества са представителите на семействата Върбови , Букови , Лападови , Розоцветни , Здравецови , Бобови , Устноцветни , Ерикови и др. Танините са главна действуваща съставка на лечебните растения от родовете Дъб , Очиболец , Кървавиче , Смрадлика и др. Най често се натрупват в кората на ствола при дървестните видове , но също се съдържат в корените и коренищата , листата и стъблата на тревистите растения .
Природните дъбилни вещества се разделят на два вида :

Кондензирани танини . Те са полимери на катехините ( флаванол 3) и лейкоцианидините или съполимери на тези два типа флавоноидни съединения . Тук се отнасят танините , които се съдържат в кората на дъба , коренището на очеболеца , плодовете на черната боровинка , струкове на камшика и др.

Хидролизиращи се танини . Под действието на киселини те се хидролизират до по-прости фенолни съединения , като галова и елагова киселина и в зависимост от това се разделят на : а) галотанини и б) елаготанини.
Галотанините са естери на галовата и дигаловата киселина с глюкоза , при което към една молекула глюкоза могат да се присъединят до 5 молекули галова или дигалова киселина . В елаготанините захарите са гликозидно свързани с елагова киселина , която няма свободна карбоксилна група и свързването е чрез фенолните хидроксилни групи . Богати на елаготанини са шикалките , листата на смрадликата , коренището на динката и др.

Танините се прилагат главно като затягащи ( адстрингентни ) средства поради тяхното уплътняващо действие върху тъканите и кръвоносните съдове . Те образуват върху външния пласт на лигавицата или кожата коагулационна мембрана , която предпазва тъканите и окончанията на сетивните нерви от дразненето на различни агенти .
0 Responses to "Танини (Дъбилни вещества)"

Публикуване на коментар