8:44 ч.

(0) Comments

Събиране , пречистване , сушене и съхранение на билките в домашни условия

Нуждите от лечебни растения за медицинския ,химико-фармацефтичния ,хранителния и някои други отрасли не са задоволени напълно . Въпреки че количеството на събираните билки непрекъснато нараства .Този факт показва че е неоходимо да се поощрява и разширява събирането им като се набляга на неговото качество и специализация на събирачите .
Отделните части на растенията трябва да се събират в такъв период на развитие , когато в тях са натрупани най-големи количества фармакологично действащи вещества.Календарните срокове които са представени в различни учебни помагала са само ориентировъчни и са в зависимост от района на събиране и времето , и обикновено дават известни отклонения .
Събирането се извършва в сухо ,по възможност слунчево време ,след вдигане на утринната роса .От особено значение е периодът през който се извършва брането .Така например надземните растителни органи (листа,цветове , стръкове ) се берат в период на цъфтеж.
Подземните органи (корените,коренищата,грудките и луковиците) - през пролетта преди започване на вегетацията или през есента , когато тя е към своя край.За някои растителни видове има значение дори през коя част от деня се извършва събирането . Например за растението напръстник е намерено , че най-подходящи часове са следобетните
когато то е най богато на сърдечно действуващи гликозиди .
При ръчното бране на тревите ,листата и цветовете се поставят в по-плитки кошници , като не трябва да се притискат и бързо се пренасят за сушене .Събирането на диворастящи растителни видове трябва да се извършва разумно,като несе унищожава цялото находище особено когато се събират подземни части .
При събиране на билките се употребява прост но удобен за работа инвентар : нож , лопата ,търнокоп и др.
Различават се няколко основни групи растителни части,прилагани в лечебната практика :

Цветните пъпки - gemmae , се събират рано през пролетта през месеците март и април , по време когато са силно набъбнали , но неса се разпукали , тъй като тогава са най-богати на биологично активните вещества .При събиране на пъпки от бреза , топола и др. се отрязват клонките , завързват се на снопчета и се сушат , след което се оронват и отделят от пъпките .Боровите връхчета се отрязват с нож на групички по няколко. Поставят се в кошнички , без да се притискат .

Листата - folia,се събират или в началото или по време на цъфтене и по изключение в период на плодообразуване . Събирането на листата ,докато неса напълно развити,не е рентабилно ,макар че тогава някои листа са богати на действащи вещества.Ранното събиране на листата изтощава растението.Ето защо се препоръчва да се събират розетъчните , долните и средните листа.Избягва се брането на променили естествения си цвят или проядени от насекоми листа. Берат се чрез откъсване от стъблото или отрязване на клонки ,които се изсушават и след това листата се отделят чрез очукване (мечо грозде).Събират се заедно с дръжките (татул,градиснки чай , коприва , подбел , ягода , иглика и др.) или без дръжки .поставят се в кошници и бързо се разстилат за изсушаване.

Цветовете - flores , се събират в началото на цъфтежа . Те могат да бъдат отделни цветове , цели съцветия (лайка,невен) или отделни части на цвета ( лопен - само венечните листа , слънчоглед - само езичестите цветчета). Берат се ръчно ,понякога се ползуват специални гребени (лайка) или ножици .

Плодове и семена - fructus et semina. Сухите плодове и семена се берат напълно зрели , но при някои видове , за да се избегне разпиляването на семената, се препоръчва беритбата да става преди пълното узряване. Понякога се отрязват целите съцветия с плодчетата ,правят се снопчета ,оставят се да доузреят,след което се очукват и пресяват през сито .Сочните плодове и ягоди се събират рано сутрин .

Стръковете (треви) - herbae, се събират в периода на цъфтене чрез отрязване на стъблата на около 15-20 см от върха надолу .Небива в никакъв случай да се изскубва цялото растение от почвата .Струковете се навързват на снопчета и се сушат .

Корите - cortices, се събират през пролетта , когато движението на соковете на дърветата е засилено и лесно се отделя от дървото .Най добре е да се събира кора от млади стебла и клонки с ножове като се правят надлъжни нарези до 30 см , които в краищата се съединяват с напречни прерязвания, а кората се сваля във вид на жлеб или улей . За медицински цели се събират само кори от млади клони .

Корените,коренищата,грудките и луковиците - radices,rhizomata,tubera,bulbi, се изкопават през есента , когато цялата надземна маса е увяхнала , или рано през пролетта , преди да е почнал растежът на растението.След това корените и коренищата се почистват от пръстта , измиват се бързо с течаща студена вода и се отстраняват остатъците от стъблата . За подземните части на някои растителни видове има специални изисквания при преработката ( грудки от салеп,корени от ружа , сладък корен , коренище от акорус и перуника се обелват от външната кора ) .

Пречистване - След събиране растителните части се подлагат на първична обработка. Целта на тази манипулация е да се отстранят случайно попадналите странични примеси или други частици от същото растение .Грудките от салеп се потапят за кратко време във вряща вода за инактивиране на ферментите и отстраняване възможността за поникване .

Сушене - От правилното сушене зависи качеството . Чрез сушенето се отстранява водата от растителните части,която за свежите листа , цветове и треви достига до 85% , а за корените - до 45%.При сушенето в тъканите на растителните органи настъпват дълбоки изменения . Това е процес на изпаряване и отстраняване на влагата , който води до консервиране на дрогите , тъй като се задържа действието на ферментите, под чието влияние най често настъпват нежелани промени в тяхния химичен състав.Ферментното въздействие е вредно при лабилните сърдечно действащи гликозиди , при някои алкалоиди от естерен тип , съдържащи се в представители от сем.Solanaceae , при дроги , съдържащи индолни алкалоиди(като зимзелен , ръжено рогче ),дъбилни вещества и др. В тези случаи ферментните процеси водят до промяна или разпадане на лечебните вещества и до намаляване или изчезване на лечебния им ефект. Колкото влагата по-бавно се отделя от дрогите , толкова по-активно протичат ферментните процеси в тъканите .
Правилното сушене трябва да е съобразено с характера на действащите съставки на лечебните растения . То се провежда бързо при установена за вида температура . Обикновенно нагряването нетрябва да превишава 50-60 градуса ,само сочните плодове могат да се подлагат на температура до 80 градуса .
На пряка слънчева светлина могат да се сушат растителни части,които не съдържат багрила - семена , корени и коренища , кори и др. Листата , цветовете и тревите нетрябва да се сушат на пряка слънчева светлина , тъй като се обезцветяват и неса годни за употреба .

Съхранение - Сухите растителни части се опаковат в торбички от плат или хартия , стъклени банки или метални кутии . Едно от главните изисквания е изсушените растения да се съхраняват в сухо , проветриво и чисто помещение .
0 Responses to "Събиране , пречистване , сушене и съхранение на билките в домашни условия"

Публикуване на коментар